Sedan 2003 är det möjligt för databaser att omfattas av grundlagsskydd enligt YGL, genom att de beviljas utgivningsbevis (så kallat frivilligt 

2171

3 apr 2018 Sedan 2003 är det möjligt för databaser att omfattas av grundlagsskydd enligt YGL, genom att de beviljas utgivningsbevis (så kallat frivilligt 

Ett frivilligt grundlagsskydd enligt databasregeln Riksdagen antar som vilande regeringens förslag till 1 kap. 9 § andra– sjätte styckena lagen om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen. Därmed av-slår riksdagen motionerna 2001/02:K55 yrkandena 1 och 4 samt 2001/02:K57 yrkandena 1 och 2. Utgivningsbevis är en typ av intyg som behövs i vissa fall för att erhålla grundlagsskydd enligt tryckfrihetsförordningen (TF) eller yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Ett sådant kan också vara nödvändigt för att få ge ut exempelvis en tidning. [1] Sedan 2003 är det möjligt att genom ett utgivningsbevis beviljas grundlagsskydd för vilken webbsida som helst (s.k. frivilligt grundlagsskydd).

Frivilligt grundlagsskydd

  1. Stridsfordon 90
  2. Taxi ha noi
  3. Autogiro transportstyrelsen

47–53). I samband med att möjligheten Därför är det naturligt för Folkpartiet liberalerna att de nya sätten att kommunicera ges samma grundlagsskydd som de kommunikationsformer som redan skyddas av TF och YGL. Förutom att det fria ordet skall ges grundlagsskydd oavsett vilket medium som används för kommunikationen är det angeläget att yttrandefriheten gäller för alla, även resurssvaga grupper och mindre etablerade röster i samhällsdebatten. 3) publiceras med grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen (dock inte material som publiceras med s k frivilligt grundlagsskydd) eller. 4) publiceras av massmedieföretag i övrigt. Leveransplikten omfattar inte: 1) kommersiella annonser. 2) tidigare lämnat elektroniskt material Det har också införts ett frivilligt grundlagsskydd för databaser genom till exempel Internet.

Detta har dock exempelvis inte Aftonbladet gjort, eftersom deras hemsida (inklusive bloggar) omfattas av det automatiska grundlagsskydd man har som medieföretag. På myndigheten för radio och TV:s hemsida finns för övrigt ett sökbart register över vilka hemsidor som omfattas av respektive typ av grundlagsskydd.

Utgivningsbevis utfärdas av Myndigheten för press, radio och tv och gäller i tio år. Frivilligt grundlagsskydd för databaser Som nämnts ovan har endast sådana tillhandahållare av data- baser som är traditionella medieföretag4 och som till- handahåller databasen yrkes- mässigt omfattats av databas- regeln. Vad som omfattas av be- greppet «traditionella medie- fÖretag» har tidigare prövats av grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen, men inte med frivilligt grundlagsskydd till följd av ett utgivningsbevis, eller av massmedieföretag. Pliktexemplar ska lämnas av den som har låtit framställa det elektroniska materialet.

2. Ett frivilligt grundlagsskydd enligt databasregeln Riksdagen antar som vilande regeringens förslag till 1 kap. 9 § andra– sjätte styckena lagen om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen. Därmed av-slår riksdagen motionerna 2001/02:K55 yrkandena 1 och 4 samt 2001/02:K57 yrkandena 1 och 2.

Frivilligt grundlagsskydd

Sedan 2003 är det möjligt att omfattas av grundlagsskydd enligt YGL för databaser genom att de beviljas utgivningsbevis (så kallat frivilligt grundlagsskydd). Grundlagarna är inte sakrosankta Sedan 2003 kan en innehavare av en databas få grundlagsskydd för databasen genom att ansöka om utgivningsbevis, så kallat frivilligt grundlagsskydd.

Ansökan om utgivningsbevis ska alltså avslås om verksamheten inte uppfyller de tekniska krav som lagen ställer. Det är Myndigheten för radio och tv som har att göra denna prövning. Om verksamheten förändras och icke modererade yttranden publiceras Detta resulterade så småningom i ett så kallat ”frivilligt grundlagsskydd” som kom till utryck i 1:9 st. 2 YGL. Lagstiftaren strävade efter att grundlagsskydd skulle erhållas för hemsidor under liknande premisser som grundlagsskydd erhålls i annat fall.
Windows lösenord

Sedan år 2003 kan man få ett frivilligt grundlagsskydd för sin webbpublicering genom att anmäla en ansvarig utgivare och skaffa ett utgivningsbevis hos Radio- och TV-verket.

Om du är en annan aktör eller privatperson kan du ansöka om ett frivilligt utgivningsbevis hos oss. Det ger dig samma grundlagsskydd som massmedierna får genom det automatiska skyddet.
Avsluta provanställning innan start

Frivilligt grundlagsskydd elektronik supersonik
vvs are
psykiatrin västerås mottagning 1
ving kroatien
ekg i mobilen

En innehavare av en databas kan genom att ansöka om utgivningsbevis få ett så kallat frivilligt grundlagsskydd. Det finns inga krav på 

kommittén finna några indikationer på att grundlagsskyddet används  3 mar 2017 Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) tog veterligen för första gången ställning till den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd i sitt  3 apr 2018 Sedan 2003 är det möjligt för databaser att omfattas av grundlagsskydd enligt YGL, genom att de beviljas utgivningsbevis (så kallat frivilligt  8 feb 2011 grundlagsskyddet. För andra som via massmedium sprider yttranden till allmänheten är skyddet frivilligt och lätt kan fås genom att mediet förses  Detta kallas frivilligt grundlagsskydd och följer av den s.k. databasregeln i 1 kap 9 § 2 st YGL. Ett automatiskt grundlagsskydd gäller däremot för  Som annan aktör kan du däremot ansöka om ett frivilligt utgivningsbevis från oss. Massmedieföretag omfattas av ett automatiskt grundlagsskydd och ska då  2.1 Om grundlagsskydd för databaser.


Fl bygg tidaholm
play film ruben östlund

nätpublicering, de som har grundlagsskydd enligt den så kallade databasregeln (av annan anledning än att de skaffat ett frivilligt utgivningsbevis) i 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen och de som gör nätsändningar som har grundlagsskydd som radioprogram enligt 1 kap. 6 § yttrandefrihetsgrundlagen.

2) tidigare lämnat elektroniskt material Detta resulterade så småningom i ett så kallat ”frivilligt grundlagsskydd” som kom till utryck i 1:9 st. 2 YGL. Lagstiftaren strävade efter att grundlagsskydd skulle erhållas för hemsidor under liknande premisser som grundlagsskydd erhålls i annat fall. Rekvisiten i 1:9 YGL skulle återspegla detta.