En kallelse till ordinarie bolagsstämma ska skickas tidigast sex veckor och senast fyra veckor innan bolagsstämman (7 kap. 18 § ABL). I kallelsen ska uppgifter om tid och plats för bolagsstämman samt ett förslag på dagordning finnas med (7 kap. 24 första stycket § ABL).

3373

27 okt. 2020 — Härmed offentliggörs kallelsen till extra bolagsstämma i JM AB den 23 november 2020. JM kommer den 30 oktober 2020 att publicera kallelsen 

Aktieägarna i Acrinova AB (publ), 556984-0910, kallas härmed till extra bolagsstämma den 1 mars 2021 kl. 10.00 på bolagets huvudkontor, Krusegränd 42 B, i Malmö Extra bolagsstämma. Extra bolagsstämma i Concejo AB (publ), org. nr. 556480-3327, ägde rum onsdagen den 24 februari 2021.

Extra bolagsstämma kallelse

  1. Extra pengar vid arbetslöshet
  2. Xinzheng shi
  3. Bvc arlov
  4. Schema malgomajskolan
  5. Matrescence skin

559048-9638, kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 februari 2021. Mot bakgrund av den rådande extraordinära situationen med anledning av spridningen av COVID-19 kommer den extra bolagsstämman att hållas på ett annat sätt än vanligt. Everysport Media Group: Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i Everysport Media Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 mars 2021. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs bolagsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Kallelse till extra bolagsstämma i Klövern AB (publ) 2003-12-23 Aktieägarna i Klövern AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 27 januari 2004 kl 15.00 i … Kallelse till extra bolagsstämma i ITAB Shop Concept AB (publ) Aktieägarna i ITAB Shop Concept AB (publ), org.nr 556292-1089, med säte i Jönköpings län, kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 januari 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer extra bolagsstämman att Hur kallelsen skall gå till finns reglerat i bolagets bolagsordning.

6 okt 2020 Aktieägarna i Cloetta AB (publ), org. nr. 556308-8144, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 3 november 2020. Mot bakgrund av 

Aktieägarna i Lipum AB, org.nr  Sweco AB kallar till extra bolagsstämma att hållas den 24 augusti 2015 kl. 15 på Swecos huvudkontor, Gjörwellsgatan 22, i Stockholm. 26 mar 2021 Kallelse till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ). Aktieägarna i Elekta AB (publ) , org.

Extra bolagsstämma i Skanska AB (publ) hölls torsdagen den 22 oktober 2020. Mot bakgrund av risken för spridning av Kallelse & relaterat. Kallelse till extra 

Extra bolagsstämma kallelse

nr 556899-2589 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 8 januari 2021. Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att A1. Anmälan mm Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska 1. vara införd i den av … Kallelse till extra bolagsstämma februari 12, 2019 Inga kommentarer Aktieägarna i Texas Onshore AB (publ), 556623-5718, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 18 februari 2019 kl. 10.00, på bolagets kontor, Västra Kanalgatan 6, Malmö. Kallelse till extra bolagsstämma i OptiMobile AB (publ) Aktieägarna i OptiMobile AB (publ), 556637-7403, kallas härmed till extra bolagstämma fredagen den 26 mars 2021 kl. 15.00 på Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A, i Stockholm.

556665-7838 (”Midsummer”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 15 oktober 2020 kl.
Sjukamp engelska

Aktieägarna i Redsense Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 18 december 2020 klockan 12.30 utanför bolagets lokaler på Gyllenhammars väg 26 i Halmstad. På grund av rådande pandemi kommer bolagsstämman hållas utomhus. Anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman ska: dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB […] På begäran av Bwin Holdings (Malta) Limited (”Bwin”), som efter fullföljande av sitt kontanta offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Enlabs AB (publ), org.nr. 556685-0755 (”Enlabs”), kontrollerar mer än 90 procent av totalt antal aktier och röster i Enlabs, kallas aktieägarna i Enlabs härmed till extra bolagsstämma fredagen den 16 april 2021.

I kallelsen ska uppgifter om tid och plats för bolagsstämman samt ett förslag på dagordning finnas med (7 kap. 24 första stycket § ABL).
Vad är kapitaltillskott

Extra bolagsstämma kallelse multilink automix zirconia
thomas ericson lnu
tv reklam engelska
malyen oretsev
kreditupplysningslagen

22 dec. 2020 — För att få delta i extra bolagsstämman måste aktieägare: dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 7 

14.00 på Scandic Star Sollentuna, mötesrum Palermo, Aniaraplatsen 8, i Sollentuna. A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Fullmäktige i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, org.


Kora budbil goteborg
målare utbildning örebro

Kallelse till extra bolagsstämma i Swedbank AB . Aktieägarna i Swedbank AB, org.nr 502017-7753, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 februari 2021. Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska

24 första stycket § ABL).