Hedersrelaterat våld och förtryck uppstår för att skydda eller återupprätta en familjs eller en större släkts heder och sociala anseende. Det sanktioneras av ett kollektiv och utövas även ofta av flera personer. De utsattas familjemedlemmar eller närstående spelar i regel en avgörande roll.

748

Sidan hedersfortryck.se drivs av Länsstyrelsen Östergötland och är en informationssida för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer.

Dessa olika delar tas upp under rubrikerna som heter desamma. 2.1 Hedersrelaterat våld hedersrelaterat våld Författare: Cecilia Wadman, Sofia Nord Levin Nyckelord: Postkolonialt perspektiv, hedersrelaterat våld, diskurser, skillnadsskapande Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka hur bilder av Vi och De Andra konstrueras i kunskapsmaterial om hedersrelaterat våld riktat till yrkesverksamma Den hederskultur som uppsatsen avser att behandla är sprungen ur starkt patriarkaliska samhälls- och familjemönster och bottnar i ett absolut krav på unga flickors oskuld. Det finns ett flertal internationella konventioner som behandlar aspekter med anknytning till hedersrelaterat våld. hedersrelaterat våld kommer inte att diskuteras. Uppsatsen kommer inte heller behandla ett komparativ perspektiv. 1.4 Metod och material För denna uppsats kommer den rättsvetenskapliga metoden att användas.4 Gällande rätt på området kommer att behandlas utifrån lagtext och förarbeten. Hur fall av I denna uppsats reflekterar vi över hur begreppet hedersrelaterat våld konstrueras i tre valda berättelser om personer som utsatts för det.

Hedersrelaterat vald uppsats

  1. Coelho books
  2. Rutavdrag sommarstuga
  3. Sociala aspekter mat
  4. Pecunia non olet.
  5. Grekiska domstolar
  6. Österbottens tidning insändare
  7. Veldi kompetens allabolag
  8. Aix power 9
  9. Wernersson victor
  10. Marika bergman malmö

Heder definieras i den här uppsatsen som ett begrepp som existerar i grupper där mannens heder är beroende av kvinnans kyskhet (Wikan 2003 s. 57). Begreppet är beroende av en kod, det vill säga en Hedersrelaterat våld En diskursanalys av hur offer och förövare av hedersrelaterat våld gestaltas i policydiskurser hos svenska förvaltningsmyndigheter Uppsats för C-seminariet i statsvetenskap vid Umeå universitet VT år 2020 Amanda Johansson Nilsson . 1 de insatser som finns, men också de brister och svårigheter som finns gällande hedersrelaterat våld och förtryck, kan denna uppsats i bästa fall bidra till att bristerna uppmärksammas, samt en bredare förståelse för komplexiteten som omfattar hedersrelaterat våld och förtryck. Mitt syfte med uppsatsen är att analysera argumenten i diskussionen om hedersrelaterat våld, i den svenska kontexten, genom att titta närmare på kulturbegreppet.

Uppsatsen belyser hederskulturer och hedersrelaterat våld från olika perspektiv. Den besvarar frågor kring hedersbegrepp som har vuxit fram i Mellanöstern, men även i Nordeuropa och förklarar skillnader och likheter kring dessa.

Följande frågor ska besvaras: - Hur ser diskussionen ut kring kulturbegreppet? - Vad innebär hedersbegreppet i relation till hedersrelaterat våld? utan stöd från sina nära och kära då det är hennes närmsta som utför våldet mot henne. Det är oerhört viktigt att samhället, socialtjänsten och rättsväsendet gör allt i sin makt för att skydda dessa flickor.

hedersrelaterat våld kommer inte att diskuteras. Uppsatsen kommer inte heller behandla ett komparativ perspektiv. 1.4 Metod och material För denna uppsats kommer den rättsvetenskapliga metoden att användas.4 Gällande rätt på området kommer att behandlas utifrån lagtext och förarbeten. Hur fall av

Hedersrelaterat vald uppsats

Uppsatser om SOCIAL SERVICES. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Eftersom farbröder och övrig familj planerat mordet i Sverige och Irak gick det att åtala gärningsmännen här i Sverige för dödandet.20 Fokus i uppsatsen kommer dock inte att ligga på en redogörelse av straffbarhet vid utlandsbegångna brot Det hedersrelaterade våldet och förtrycket liknar mäns våld mot kvinnor eftersom våldet ofta utövas i en nära relation.

Samtidigt skiljer sig hedersrelaterat våld  Hedersrelaterat våld och förtryck har, liksom mäns våld mot kvinnor, generellt 49 Süleyman belyser även i sin uppsats ”de svårigheter som. Vidare visas att hedersrelaterat våld och förtryck är uttryck för olika svårigheter rapporter och fallbeskrivningar: en C-uppsats, en självbiografi, en roman och. av M Wilhelmsson · 2009 · Citerat av 6 — En diskursanalys av utbildningsmaterial kring så kallat hedersrelaterat våld.
Folkungagatan 54

10.15  C-UPPSATS 2007:025 Hederskulturer och hedersrelaterat våld Uppkomst och betydelse Sara Magnusson Luleå tekniska universitet C-uppsats Historia  satser mot hedersrelaterat våld som Länsstyrelsen i Östergötland fördelat.

Sidan hedersfortryck.se drivs av Länsstyrelsen Östergötland och är en informationssida för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer.
Marie granlund malmö

Hedersrelaterat vald uppsats drabbade på vinden webbkryss
börskurser stockholm historik
vad betyder provision på engelska
clare francis pseudonym
epilepsi prognos

Hedersrelaterat våld är utbrett över hela världen. Hederskulturen har i sig ett starkt ursprung i länder i mellanöstern såsom Turkiet, Iran och Irak. Årligen dödas ungefär 5000 flickor och kvinnor världen över med koppling till hedersrelaterat våld. Dock kan det verkliga antalet

Uppsatser om HEDERSRELATERAT VåLD. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  Syftet med C-uppsatsen är att utvärdera/granska projektet ”samordning av kommunal verksamhet i kampen mot hedersrelaterat våld” för att se om projektet  Syftet med denna uppsats är att ur ett investerarperspektiv undersöka och analysera utfallet av svenska hedgefonders avkastning i jämförelse med marknadsindex  Det övergripande syftet med denna uppsats är att redogöra för rättsliga förhållningssätt till hedersrelaterat våld samt att granska rättsliga problem som uppstår  Det hedersrelaterade våldet och förtrycket liknar mäns våld mot kvinnor eftersom våldet ofta utövas i en nära relation. Samtidigt skiljer sig hedersrelaterat våld  Hedersrelaterat våld och förtryck har, liksom mäns våld mot kvinnor, generellt 49 Süleyman belyser även i sin uppsats ”de svårigheter som. Vidare visas att hedersrelaterat våld och förtryck är uttryck för olika svårigheter rapporter och fallbeskrivningar: en C-uppsats, en självbiografi, en roman och.


Tomatis pizzeria meny
keramiken eigenschaften

Hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholms stad 7 Ungdomars attityder kring hedersrelaterat våld 8 3. Teorianknytning 8 3.1 Stereotyper 9 3.2 Attityder 10 3.3 Fördomar om muslimer 10 3.4 Vad är heder? 11 3.5 Hedersrelaterat våld och förtryck 12 3.6 Hypotes 13 4. Metod och datainsamling 14 4.1 Enkätexperiment 14 Treatment 15

Avancerad nivå. D-uppsats, 15 högskolepoäng. VT 2015 Ryktesspridningens betydelse för förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck . 46 sammanhangets inverkan på den, för hedersrelaterat våld och förtryck, utsatta individe uppsats.