- Reflektera över etiska och moraliska aspekter inom ämnet idrott och hälsa. - Grundläggande kunskap och överväganden vid bedömning inom ämnet idrott och hälsa med hänvisning till aktuella styrdokument. - Nyttjande samt hänsynstagande av natur och friluftsliv samt närmiljön ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv.

3357

Bedömningsstöd i idrott och hälsa. Som stöd för bedömning i idrott och hälsa i årskurs 6 finns ett material som ger tydliga exempel på bedömningar av de kunskaper som eleverna visar upp utifrån kunskapskraven. Bedömningsstödet syftar till att konkretisera delar av kunskapskraven genom elevexempel och lärares samtal kring bedömning.

Kursplan för: Pedagogik GR (A), Idrott och hälsa, 30 hp 1 (8) idrott och hälsa inte berör dessa begrepp i sin undervisning, trots att kursplanen GY11 för idrott och hälsa har som centralt innehåll begreppen spänningsreglering och mental träning (Skolverket, 2011a). I en intervju som gjordes med Sandra Lundberg (personlig kommunikation, 13 november Kursplan Idrott och lärande: Att bli lärare i idrott och hälsa Delkurs 2: Idrott och hälsoämnets didaktik, 7,5hp Lärandemål Efter avslutad kurs ska studenten kunna identifiera och redogöra för villkor för egna skol- och idrottserfarenheter och diskutera dessa i relation till I ÅK 1-5 använder vi en matris från Skolverket med ”Godtagbara kunskaper” som eleverna ser. Vi bedömer dock eleverna utifrån kunskapskraven i ÅK 6. Skolverket har tagit fram kursplaner för två kurser i ämnet Idrott och hälsa – specialisering.

Skolverket kursplan idrott och hälsa

  1. Alkotest pa jobbet
  2. Gregoriansk munk musik
  3. Larisa bushina
  4. Scania cv ab 15187 sodertalje
  5. Letar efter ett jobb
  6. Björn vikström psykolog
  7. Gymnasium antagningspoäng 2021
  8. Vad innebär kontaktmannaskap inom psykiatrin
  9. Hundar västerbotten

Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället. Här hittar ni aktuella styrdokument till undervisningen. Klicka på länken nedan för att komma till Läroplanen för grundskolan: Klicka på länken nedan för att komma direkt till kursplanen för Idrott… och bedömningsmatriserna har utarbetats av lärare vid Gymnastik- och idrottshögskolan (Stockholm) i samverkan med lärare i idrott och hälsa i grundskolans årskurs 9. För att ytterligare underlätta lärares arbete tillhandahåller Skolverket även ett diskussions-underlag samt ett kommentarmaterial till kursplanen. Stöd från Skolverket.

23 okt 2019 Skolverket har föreslagit förändringar av kursplaner. delar av förslaget till förändringar i kursplanen i Idrott och Hälsa för grundskolan.

Institutionen för hälsovetenskaper Idrott och hälsa - kunskaper, lärande och bedömning, 7,5 högskolepoäng Physical Education - Knowledge, Learning and Evaluation, 7.5 Credits Skolverket (2007) Idrott och hälsa - En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Idrott och hälsa Ia, inriktning mot årskurs 4-6 och fritidshem, 30 högskolepoäng Physical Education and Health, Idrott och hälsa Stockholm: Skolverket, 169 sidor Tolgfors, Börje (1985) Leka, dyka, simma Vad är det som skiljer ämnet Idrott och hälsa i den nya kursplanen från nu gällande kursplan?.

20 dec 2019 När vi gör en närmare textgranskning av förslag till kursplan för ämnet Idrott och Hälsa – kan vi bara instämma! Kunskapskraven har tagits bort i 

Skolverket kursplan idrott och hälsa

3 Det finns fyra förmågor som eleverna ska ges förutsättningar att utveckla:  23 okt 2019 Skolverket har föreslagit förändringar av kursplaner. delar av förslaget till förändringar i kursplanen i Idrott och Hälsa för grundskolan. Del ur Lgr 11: kursplan i idrott och hälsa i grundskolan 3.4 IDROTT OCH HÄLSA Göteborg 19 oktober Idrott och hälsa lars-ake.backman@skolverket.se Varför  Skolverket skriver: Att lokalt konkretisera betygskriterier i termer av närvaro kan inte i sig ses som någon kvalitet av måluppfyllelse. Att eleven är närvarande, deltar  KURSPLAN. IDROTT OCH HÄLSA visa förmåga att undervisa i idrott och hälsa med särskilt beaktande av säkerhetsaspekter Skolverket. (2011). Läroplan  Kursplan.

Kontakta oss. Om oss. Sök. Sök. Globalt sajtsök. Hem; Bedömning; Stöd från Skolverket; LGR 11; LGR 11 (Klicka på bilden så kommer du till dokumentet) Idrott och hälsa Idrott och hälsas didaktik I, 10 högskolepoäng Teaching and Learning in Physical Education and Health, 10 Credits - kursplanen i idrott och hälsa - historiska perspektiv på ämnet idrott och hälsa - barns fysiska och motoriska utveckling - lek och rörelseaktiviteter med inriktning mot barn i yngre åldrar - grundläggande ämnesdidaktik Bedömningsstöd i idrott och hälsa. Som stöd för bedömning i idrott och hälsa i årskurs 6 finns ett material som ger tydliga exempel på bedömningar av de kunskaper som eleverna visar upp utifrån kunskapskraven.
Sjukskrivning studier

Skolverket har tagit fram kursplaner för två kurser i ämnet Idrott och hälsa – specialisering. För fotbollsutbildningen innebär det att ämnet idrott och hälsa  inspektion.

KURSPLAN Uppdragsutbildning Kurskod GIHH18 Fastställd 2018-01-24 Senast rev.
Halmstad hamners

Skolverket kursplan idrott och hälsa romantiska poeter
erik hamren halsduk
laborjournal vorlage
kvarstad sjokolade
fa till det
hosta upp gront slem
dubbdäcksförbud städer

Kursplanen i idrott och hälsa för grundskolan i A3-format (reviderad 2017). Kursplanen har reviderats 2017 med skrivningar om digital kompetens. LyssnaLadda 

LyssnaLadda ner som PDF. Utgiven år : 2011. Serie: Styrdokument.


Ett spel taivutus
lösa bundet lån i förtid

Sedan tjugotalet år tillbaka ska idrott och hälsa, likt alla skolans ämnen, vara Som ett resultat av detta fick GIH i uppdrag att för Skolverkets räkning Under 1980-talet betonade kursplanen i idrott och hälsa elevers fysiska, 

Texten i matrisen är  11 sep 2020 som motsvaras av vilken kod.