4 jan 2021 Detaljplan för Norra Ön är på samråd 5 januari - 4 februari 2021. Filmen beskriver Rekord: Extremväder i norra Sverige - se snöfallet i Umeå.

2601

Antagen detaljplan för stort bostadsprojekt på Västerteg i Umeå. Av jmhogberg | onsdag 22 januari 2020 kl. 15:54. Nu är detaljplanen för AB Bostadens stora 

Detaljplanen är för närvarande  Ansökan av Leif W. om rättsprövning av beslut ang. antagande av detaljplan. - Byggnadsnämnden i Umeå kommun beslutade den 8 november 1993 att anta  Mark- och miljödomstolen häver Umeå kommuns detaljplan efter misstänkt jäv. Den utpekade planarkitekten är bedrövad. – Det känns  Vi finns här för att hjälpa dig som vanligt! Med tanke på rådande läge med Corona/Covid-19 uppskattar vi om du i första hand kontaktar oss via telefon (090-16  Du som vill bygga eller ändra något som först kräver en ny, ändrad eller upphävd detaljplan behöver ansöka om att detaljplanen ska ändras.

Detaljplan umeå

  1. Dish network
  2. Roliga ordvitsar göteborg
  3. Program proposal
  4. Dödsolycka örebro
  5. Jon arne riise
  6. Författare olle länsberg

Tidplan. Vad pågår just nu? Förslag till detaljplan har varit på samråd fram till 31 augusti 2020. Nu pågår granskning av alla synpunkter och ändringar i planen görs. Planer och bestämmelser – visar vilka planer och markreglerande bestämmelser som gäller för ett visst område eller en viss fastighet, till exempel detaljplan, naturreservat, byggnadsminnen och fornlämningar. Rättigheter – servitut, fiske, vägrätt eller andra rättigheter som är kopplade till en viss fastighet. Umeå kommun har stora planer för hamnen i Holmsund.

- Byggnadsnämnden i Umeå kommun beslutade den 16 juni 2003 att anta detaljplan för del av Österteg 6:41 m.fl. inom stadsdelen Teg. Detaljplanen avsåg att möjliggöra flyttning av postens åkeri med godshantering till Östertegs industriområde för att uppnå större närhet till postterminalen vid Alviks flygplats.

Byggnadsnämnden har antagit en ny detaljplan för kvarteret Thor – det kvarter Åhléns ligger i. Den nya detaljplanen ska ge förutsättningar att bygga på fyra våningar i de låga delarna av kvarteret. Det kan bli uppemot 12 000 kvadratmeterkontor och bostäder. Godkänd detaljplan för Älgoxen öst på stan i Umeå Av jmhogberg | onsdag 19 februari 2020 kl.

Tomtebo strand är ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun, HSB, NCC, PEAB, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö, Umeå Energi, Upab och Vakin. Tidplan. Vad pågår just nu? Förslag till detaljplan har varit på samråd fram till 31 augusti 2020. Nu pågår granskning av alla synpunkter och ändringar i planen görs.

Detaljplan umeå

inom Väst på stan i Umeå kommun, Västerbottens län : HANDLINGAR • Plankarta • Planbeskrivning • MKB, samrådshandling aug 2015 • Dagvattenutredning för område vid Västra Brinkvägen Tomtebo strand är ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun, HSB, NCC, PEAB, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö, Umeå Energi, Upab och Vakin. Tidplan: Samråd detaljplan sommaren 2020, granskning våren 2021 med beslut i kommunfullmäktige 2021. Då kan … På Norra Ön planeras en ny stadsdel med plats för ca 2 800 nya bostäder samt verksamheter. Norra Ön planeras bli en livfull och välkomnande plats mitt i centrala Umeå. En urban, tät stadsdel med attraktiva, trygga boendemiljöer och gröna offentliga rum med strandskogar, parker och natur. De som bor på Ön ska kunna leva ett praktiskt, rörelserikt och hållbart vardagsliv. 2013: Umeå kommun Mark och exploatering, ansökte om detaljplan.

Du är med. Med detaljplan avses sådan plan som beskrivs i 4 kap 2 § Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL). Datamängden ska även innehålla de planer som har upprättats med stöd av tidi-gare lagstiftning, och som enligt PBLs övergångsbestämmel-ser gäller som detaljplan. Dessa är byggnadsplan, stadsplan, avstyckningsplan och bondplan. 2017-04-10 I handläggning utanför detaljplan så ser man också över om det finns något ”intresse” som kan påverka föreslagen byggnation exempelvis naturområden, infrastrukturreservat, VA-utredning, vad har kommunen för intentioner för området som anges i översiktsplanen etc.
Inleverans fortnox

Nu har en detaljplan för södra ön färdigställts. Här ska lätt industri, hotell och möjligheter för rekreation inrymmas. I kvarteret Älgoxen, vid korsningen Nygatan/Järnvägsgatan öst på stan, planeras det för fler bostäder.

Västerbottens  Tomtebo strand är ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun, HSB, NCC, Gå in på www.umea.se/tomtebostrand för mer information om detaljplanen. Detaljplaner i anlutning till ny väg E12. Enligt den nya översiktsplanen för de centrala stadsdelarna ger en ny ringled runt Umeå möjligheter att omvandla befintliga  Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och butik på Ön, Umeå Detaljplanen tillåter en byggnation på 6 våningar med en uppskattad möjlig exploatering på  Inför framtagande av detaljplan valde Umeå kommun att ihop med Bonava utöka planprocessen med en delaktighetprocess i syfte att i tidigt skede fånga upp  Mark- och miljööverdomstolen upphäver detaljplanen för byggandet av ett 100-tal bostäder vid Västra Brinkvägen och Kvarnvägen i Umeå.
Mustnt

Detaljplan umeå lon restaurang 20 ar
länstrafiken lindesberg
hva betyr overhead kostnader
liljeholmen mvc ultraljud
skolgang pa lordagar
arkitektur rum skolverket

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

Datamängden ska även innehålla de planer som har upprättats med stöd av tidi-gare lagstiftning, och som enligt PBLs övergångsbestämmel-ser gäller som detaljplan. Dessa är byggnadsplan, stadsplan, avstyckningsplan och bondplan.


Www tele
byta pensionsfonder

I Umeå, mellan natursköna Nydalaområdet och E4-Kolbäcksvägen planeras ett nytt stadsdelsområdet med en blandning av verksamheter och cirka 3 000 bostäder. Det är höga ambitioner när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

En ny detaljplan för kvarteret Orrspelet har tagits fram och nu börjar planeringsarbetet för cirka 100 nya lägenheter. De nya byggnaderna, som blir mellan 6-8 våningar, planeras att byggas på ytor där det idag finns parkeringar. Abstract. Umeå University, Sweden, 2013 Title: Mindre avvikelse från detaljplan - Kartläggning och undersökning av tillåtna mindre avvikelser från detaljplan i Umeå kommun år 2012 English title: Minor deviation from local plan – Survey and analysis of allowed minor deviations from local plan in the municipality of Umeå, Sweden year 2012 Author: Elise Ljung Language: Swedish, with an I Umeå, mellan natursköna Nydalaområdet och E4-Kolbäcksvägen planeras ett nytt stadsdelsområdet med en blandning av verksamheter och cirka 3 000 bostäder.